Zeg 'NEE!' tegen een natuurbegraafplaats in Soest(erberg)
- Teken de petitie! -
 

De meeste informatie over begraven in natuur vind je op www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl. En vooral: http://natuurbegraafplaats-waaromniet.nl/argumenten-voor-en-tegen/

Van belang voor onze bossen zijn de zorgen en vragen die je vindt in het te downloaden document, gepresenteerd aan de fracties op 14 december 2017. 

Daarnaast zijn er open brieven, klachten  en verzoeken op grond van de WOB verstuurd aan de gemeente. Tegelijk wordt dossier opgebouwd en brononderzoek gedaan en wordt intensief contact gezocht (en gevonden) met de media. Bijdragen kunt u zenden aan info@zorgenomnatuurbegraafplaatssoest.nl 

Brief omwonenden Bosstraat
Brief Politieke Partijen Soest 20180111.pdf (341.24KB)
Brief omwonenden Bosstraat
Brief Politieke Partijen Soest 20180111.pdf (341.24KB)
Brief van betrokkene
Natuurbegraafplaats Soest - Op Hees.pdf (74.87KB)
Brief van betrokkene
Natuurbegraafplaats Soest - Op Hees.pdf (74.87KB)

 Onthoudt: minstens 50 hectare, onomkeerbaar, eeuwigdurend grafrecht. In een dichtbegroeid en kwetsbaar bos. Om lucratief te zijn, dit is immers een verdienmodel, komt men van 1-2 begrafenissen per week niet rond. HilligMeer, het 'zusje van', is op 3,8 kilometer van de bebouwde kom een prachtig omgevormd weiland. Ons bos is geen weiland dat een ecologische impuls behoeft.

Ons bos is bos. Kan gewoon bos blijven. Begraaf de natuur niet! 

Een uitvaart trekt honderden mensen. Ook iemand die in de natuur begraven wordt heeft deze aantallen in zijn of haar leven om zich heen verzameld. Ze komen met auto's van heinde en verre. Willen koffie, cake of broodje en de mooiste plek. Willen afscheid nemen zoals dat maar een keer kan. Daarna vertrekken ze weer. De overledene achterlatend. 24/7...

De deal lijkt al gesloten. Daarom zijn wij tegen. Wij hechten aan zorgvuldigheid. Een natuurbegraafplaats is een bestemmingswijziging die onomkeerbaar is. Daar mag je de tijd voor nemen. Je hoeft het niet te doen!

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. De inhoud van deze site kan steeds door  ons zonder voorafgaande aankondiging worden verbeterd, gewijzigd of verwijderd. Wij spannen ons in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud van de website onvolledig en/of onjuist is. Ziet u informatie die naar uw inzicht onjuist of onvolledig is, laat het ons dan weten via info@zorgenomnatuurbegraafplaatssoest.nl.  of via het invullen van het contactformulier.