Zeg 'NEE!' tegen een natuurbegraafplaats in Soest(erberg)
- Teken de petitie! -

UPDATE: deze wist-u-dat hebben wij opgesteld om de plannen voor het begraven in de bossen van Hees tegen te gaan.  Op 12-02-2018 bekend is geworden dat de plannen voor een natuurbegraafplaats in de bossen van Hees ingetrokken zijn. De natuurbegraafplaatsonderneming Van Waarde BV stelt dat er geen draagvlak is om nú haar gewilde begraafplaats te doen realiseren in de bossen van Hees. Dat is voor nu goed nieuws.

WIST U DAT ...?

1.      Soest misschien de eerste mega-natuurbegraafplaats van Nederland in de bossen bij Hees  krijgt – waar mensen in een begraafkist in onze natuur, onze bossen begraven zullen worden?

2.      De beoogde locatie, nu nog ‘maar’ 50 hectare (=±80 voetbalvelden), een volwaardig bos is? Maar dit bos deels gekapt gaat worden?

3.      Waarbij mogelijk 22.500 begraafplaatsen gecreëerd worden – gemiddeld bevinden zich op natuurbegraafplaatsen 450 graven per    hectare, met een gemiddelde tussenruimte van 7,5 meter tussen elk graf. Ter vergelijk: De 4 hectare-grote natuurbegraafplaats Den en Rust (Bilthoven) hanteert max. 1600 graven per hectare.

4.      En, in geval van ‘stapelen’ van begraafkisten (denk aan een familiegraf), maar liefst 3 kisten op 1 plek kunnen liggen en wij meer dan 22.500 begrafenissen kunnen verwachten?

5.     Dit meer dan 22.500 rouwstoeten door het bos betekent?!

6.     Per begrafenis gemiddeld 70 mensen komen? We het dan al (nu al!) over 1.5 miljoen extra bezoekers in ‘ons’ bos hebben?

7.    Rouwstoeten dagelijks zullen rijden door de omringende straten en wijken: Wieksloterweg, Insingerstraat, Den Blieklaan, Bosstraat, Foekenlaan / Heideweg en Overhees.

8.      De beoogde natuurbegraafplaats pal aan een woonwijk ligt en 2 huizen zelfs midden in de begraafplaats? Aan de andere zijde een camping ligt? Verder dit bos intensief gebruikt wordt door sportverenigingen en recreanten èn meerdere natuurgebieden middels wandel-, fiets-, men- en ruiterpaden verbindt? Zij allen ineens dagelijks (ongewenst!) geconfronteerd zullen worden met deze rouwstoeten en onze bossen dan letterlijk in een grafstemming komen?

9.      Het nu al een herinneringsbos is waar je as (bij een boom) kan strooien of begraven, er dadelijk een mega-natuurbegraafplaats is. Komt er ook nog een crematorium bij zodat een volledig pakket aan uitvaartdiensten kan worden aangeboden? (Ter info: de betrokken natuurbegraver – Van Waarde - heeft crematoria namelijk ook als zijn doel omschreven.)

10.  Een begrafenis in de natuur misschien wel een mooi decor is voor de nabestaanden die hier eenmalig komen, maar dit voor de mensen die ongestoord en onbekommerd willen sporten of ontspannen wandelen (met de hond of kinderen) een confrontatie met een graf, rouwstoet of begrafenis een heel andere beleving teweeg brengt?

11.  Het aantal ‘doden’ in de gemeente Soest dan groter zal worden dan het aantal ‘levenden’?

12.  Dit namelijk niet alleen begraafplaatsen zijn voor de Soesters, maar ook voor overledenen uit de gehele Randstad en daarbuiten?

13.  Deze natuurgraven (met hun eigen GPS-coördinaten) voor eeuwig zijn en NIET geruimd worden zoals op een gewone begraafplaats?

14.  Als deze 50 hectare ‘vol’ ligt, ook nog uitgebreid zou kunnen worden?

15.  De impact van natuurbegraven - de vervuiling en ook de verstoring op de natuur op lange termijn onbekend is? Dit, omdat men simpelweg de gevolgen niet weet. Het is immers een nieuwe manier van begraven.

16.  ‘Aanbod creëert vraag’ - Meer commerciële natuurbegravers hun oog hebben laten vallen op de groene en ongerepte locaties in Soest en Soesterberg?

17.  In 2016 namelijk eenzelfde verzoek tot natuurbegraven is afgewezen aan de Birkstraat? Een ander verzoek in de bossen van Hees is stopgezet door verkoop van de grond aan een particulier (Turfweg 5). En nu de bossen van Hees ‘aan de beurt’ zijn?

18.  Wellicht binnenkort ook een locatie bij u in de buurt interessant is, waarvan u nu denkt ‘dat zou de gemeente hier nooit doen!’? Dit dachten wij namelijk ook…

19.  Wij, alle Soesters, daarom nu eenduidig ‘NEE’ moeten zeggen tegen natuurbegraven. Omdat wij niet de behoefte hebben om natuurbegraven te faciliteren en wij graag zelf genieten van onze schone en ongerepte natuur. Wij moeten hier zuinig op zijn! Nu voor ons zelf en straks voor onze kinderen…

Zeg ‘NEE’ tegen een natuurbegraafplaats in Soest(erberg) en teken de petitie:

Klik hier: Ik zeg 'NEE!'